mgr Robert Rajs
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Instytut Politechniczny
38-400 Krosno-Turaszówka ul. Wyspiańskiego 20

 

Kontakt

E-mail: albert7@wp.pl    oraz    robraj@pwsz.krosno.pl

Serwis www http://www.robraj.pwsz.krosno.pl

GG 4183968
 

kliknij >>>>>         <<<<<  kliknij 


Badania naukowe:

 1. Zastosowanie algorytmów genetycznych do badania efektywności kształcenia na wyższej uczelni technicznej.

 2. Kwantyfikowanie wiedzy i jej analiza z przedmiotów informatycznych na specjalności:
  Sieciowe Systemy Informatyczne PWSZ Krosno.

 3. Ocena testów sprawdzających wiedzę studenta metodami testowania hipotez statystycznych


Publikacje

 1. Skrypt z Konferencji naukowej „Edukacja ogólnotechniczna w wybranych krajach świata ”. Tarnobrzeg 1995

 2. Skrypt – „Wielozadaniowe i wielodostępne systemy operacyjne” ponad 200 stron materiałów dydaktycznych
  Wyd. PWSZ Krosno 2005

 3. Prowadzone zaawansowane prace nad skryptem dla Kierunku Turystyka i Rekreacja przewodnikiem
  multimedialnym z systemów informatycznych w turystyce

 4. Skrypt z systemów operacyjnych dla uczniów i słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  Wyd. CKU 2006


Artykuły - Konferencje

1.      Robert Rajs: „Pojęcie systemu oświatowego”. Artykuł w materiałach konferencyjnych. Wyd. FOSZE –Tarnobrzeg 1995.

2.      Robert RajsProblemy szkoły i oświaty podstawowej”. Artykuł w materiałach konferencyjnych. Wyd. FOSZE – Tarnobrzeg 1995.

3.      Robert Rajs: „„Problemy szkoły średniej”. Artykuł w materiałach konferencyjnych. Wyd. FOSZE –Tarnobrzeg 1995.

4.      Robert Rajs: „Uczenie się przez badanie jako dochodzenie do zrozumienia”. Edukacja Ogólnotechniczna – inaczej. Wyd. FOSZE Nr.1/95.

5.      Robert Rajs: „Innowacje pedagogiczne bez techniki”. Edukacja ogólnotechniczna – inaczej. Wyd. FOSZE Nr.2/96.

6.      Robert Rajs:Kształtowanie kultury informatycznej” Artykuł w czasopiśmie Edukacja ogólnotechniczna – inaczej. Wyd. FOSZE Nr.3/96.

7.      Robert Rajs: „.Treść kształcenia i jej powiązania z celami wychowania i nauczania oraz wymaganiami programowymi”. Wyd. FOSZE Nr.7/97.

8.      Robert Rajs:Badanie wzrostu poziomu efektywności kształcenia na wyższej uczelni”. Artykuł w materiałach konferencyjnych PWSZ Chełm 2003.

9.      Robert Rajs:Zastosowanie algorytmów genetycznych w modelowaniu doboru treści kształcenia informatycznego” . Artykuł w materiałach konferencyjnych PWSZ Chełm 2004.

10.  Robert Rajs: „Zastosowanie programów komputerowych do analizy wody, powietrza oraz gospodarki odpadami”. Artykuł w materiałach konferencyjnych PWSZ Krosno, wrzesień 2004.

11.  Robert Rajs: „Zastosowanie analizy wyników testów komputerowych w wyższym szkolnictwie zawodowym ważnym elementem systemu jakości kształcenia”. Artykuł w materiałach konferencyjnych PWSZ Chełm 2005.

12.  Robert Rajs: „Identyfikacja i budowa modelu weryfikacji kształcenia informatycznego
w wyższym szkolnictwie zawodowym na przykładzie specjalności Sieciowe Systemy Informatyczne”
. III Międzynarodowa Konferencja naukowa – Edukacja w XXI wieku. Piła 2005.

13.  Robert Rajs: „Ocena testów sprawdzających wiedzę studenta metodami testowania hipotez statystycznych”. Konferencja Informatyki Stosowanej. PWSZ Chełm 2006.

14.  Robert Rajs: „Analiza systemu weryfikującego wyniki nauczania przedmiotów informatycznych na przykładzie specjalności Sieciowe Systemy Informatyczne PWSZ Krosno”.  IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa TECHNIKA – INFORMATYKA – EDUKACJA Uniwersytet Rzeszowski - Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki ,
Iwonicz Zdrój, 2006.

15.  Robert Rajs: "Identyfikacja i budowa modelu weryfikacji kształcenia informatycznego w wyższym szkolnictwie zawodowym na przykładzie specjalności: Sieciowe systemy informatyczne”. Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. Tom 1. Publikacja pod red. Alicji Kozubskiej i Andrzeja Zduniaka. Wyd. WWSB Poznań 2006.

16.  Robert Rajs: „Komputerowe platformy rezerwacyjne” . VII Konferencja Informatyki Stosowanej PWSZ Chełm 2008.

17.  Robert Rajs: "Analiza progresu wiedzy informatycznej wśród studentów w odniesieniu do portalu edukacyjnego E-student PWSZ Krosno" . Konferencja naukowa "Zastosowanie Informatyki Współczesnej". PWSZ Legnica 2009.

18.  Robert Rajs: „Progres specjalistycznej wiedzy informatycznej wśród studentów w oparciu o nauczanie Blended learning”. IX Międzynarodowa Konferencja „Informatyka – Badania i Zastosowania”. UMCS Lublin – Kazimierz Dolny luty 2010.

19.  Robert Rajs: "„Narzędzia e-learningu wspomagające proces edukacji informatycznej w odniesieniu do progresu wiedzy informatycznej wśród słabszych studentów”. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa TECHNIKA – INFORMATYKA – EDUKACJA Uniwersytet Rzeszowski - Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki –2010.

20.  Robert Rajs: "„Narzędzia e-learningu wspomagające proces edukacji informatycznej w odniesieniu do progresu wiedzy wśród studentów”. Nauka dla Gospodarki. Publikacja pod red. Colina F. Halesa. Uniwersytet Rzeszowski 2010.

21.  Robert Rajs: „Wpływ zastosowania prezentacji wiedzy na portalu e-learningowym E-Student na wzrost wiedzy informatycznej z przedmiotu Informatyka w zarządzaniu”.
Prace naukowo-dydaktyczne. Zeszyt 68 Wyd. PWSZ Krosno 2015.

22.  Robert Rajs: Rzeczowy wykaz akt oraz Instrukcja kancelaryjna w zarządzaniu organizacji, urzędu w pracy biurowej”. Prace naukowo-dydaktyczne. Zeszyt ….. Wyd. PWSZ Krosno 2016.