Kursy w ramach Certyfikatu IT Academy Microsoft
 dla poszczególnych Kierunków kształcenia PWSZ Krosno

 

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN   kliknij -        Materiały

KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA           kliknij -        Materiały    

KIERUNEK: BUDOWNICTWO                            kliknij -       Materiały   

KIERUNEK ENERGETYKA                                  kliknij -       Materiały

KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO                     kliknij -        Materiały

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA             kliknij -        Materiały   

KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE              kliknij -       Materiały   

KIERUNEK: PEDAGOGIKA                                kliknij -       Materiały     

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE                               kliknij -      Materiały     

KIERUNEK: FILOLOGIA-DST                             kliknij -      Materiały   

 


 

KONTAKT:

ALBERT7@WP.PL

WWW.ITACADEMY.PWSZ.KROSNO.PL